Rumah Emu Gima và Rumah Anthony Amit Gurum

TULAR:
ông khuyến cáo công chúng không nên cho vay trực tuyến qua Facebook vì những kẻ cho vay tiền không có giấy phép hoặc thực hiện các hành vi của họ

nạn nhân nam 47 tuổi và một ở Sarikei liên quan đến một phụ nữ 41 tuổi

TULAR:
ngồi không thấp so với bán đảo về cơ sở hạ tầng cơ bản

tôi hy vọng rằng Sarawak có thể thay đổi theo hướng tốt hơn

TULAR:
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng ông đã làm rất tốt việc thúc đẩy sự phát triển của Sarawak để nó hoạt động mà không gặp bất kỳ trở ngại nào

khách hàng bị phạt vì không tuân thủ SOP my bongda

TULAR:
Thị trưởng Hội đồng Quận Limbang (MDL)

Samarahan và Serian Jonathan Chai cho biết việc tiêm phòng này là một biện pháp bảo vệ trẻ em trướchọ đi học trở lại

TULAR:
với Thủ tướng và các thành viên của Nội các Bộ trưởng bao gồm cả tôi trực tiếp tham gia đưa ra ý kiến ​​đóng góp và phản hồi