anh ấy nói rằng anh ấy đã đến besai và anh ấy đã được bổ nhiệm vào văn phòng hội đồng Kediri

TULAR:
sẽ được Bộ trưởng Tan Sri Datuk Amar Dr James Jemut Masing cho biết ông muốn khai trương một chuyến phà mới từ đó đến chợ besai trên khắp đất nước

asi ti dikemeran nyadika sempekt semperor api begulai ang tự ăn

TULAR:
Phà Borneo và Phà Alun Besai thứ hai

Keresa keera cũ là mega endangnó được sử dụng để hấp thụ sự lão hóa của sự lão hóa của Layar

TULAR:
Chủ tịch ACEA Mandal Michael Liong và Trưởng phòng Trợ lý Bộ trưởng

sau đó cuộc họp giao ban LPM được tổ chức tại Menijar Besai Serawa Budol

TULAR:
lạch đá hường quội ảnh anh hộm nay Sarawak sử dụng thêm chi tiêu từ Besai's Order កាង đồn trúọọ Ỵọ số định bại

Jamit đang nghĩ về việc bạn học bao nhiêu người ở trường mầm non

TULAR:
Cùng bisi đến Pemesai Pelilih Subis

Tindu Bepanggalka Pengingat' về phía diễn giả

TULAR:
Đó là chương trình dành cho Chủ tịch LPM Paulus Gumbang

tôi nghĩ đó là vấn đề của BN để nắm bắt những người mới

TULAR:
cảnh sát ở Kota Samarahan vừa bắt được Indu Opis Kota Samarahan Police (IPD Kota Samarahan) và phải giải quyết nạn tắc đường

nó rất hữu ích cho việc nuôi ve cũng như Tiểu học Một

TULAR:
tiểu học và trung học cơ sở cho đến học sinh trung học phổ thông